22 mars 2008

Padletur påskeafta 08
Padletur med Roy Ove i paddemarka mellom Stavseneset og Smelværet påskeafta.